Hizmetlerimiz

 Hizmetlerimiz

KSPERTİZ :

 • Tapu Kayıtlarının incelenmesi,
 • Kadastral paftalardan yer tespiti,
 • Belediyelerden İmarı uygunluk kontrolü,
 • Gayrimenkulun, yerinde incelenmesi,
 • Konum, ulaşım, bölge rayiçleri tespiti,
 • Kiralama ve / veya Satış değerinin belirlenmesi,
 • Yazılı Ekspertiz Raporlarının hazırlanması,

  PAZARLAMA :

  • Aktif çalışma yapacak Danışmanlarla Proje Eğitim çalışması,
  • İnternetdeki Emlak Bilgi Bankamıza bilgilerin girilmesi,
  • Pazarlama sözleşmesi yapılan mülklerin afişleme çalışması,
  • Satılık ve / veya Kiralık Arayan Müşterilere haber verilmesi,
  • Pazarlama şartlarına uyan Müşteriler ile Kaparo sözleşmesi yapılması,
  • Kiralamalarda Kontrat ve Eklerinin düzenlenmesi,
  • Satışlarda Tapu işlemlerinin neticelendirilmesi.

  İDARİ VE MALİ HİZMETLER :

  • Tüm Portföyün Yönetime ilişkin, yönlendirici Müşavirlik Raporlarının düzenli ve sürekli olarak yazılması,
  • Kiracıların Kira ödemelerinin düzenli takibi,
  • Emlak Beyannamelerinin verilmesi,
  • Kiralama ve Satışlardan doğan Vergileme konularında Müşavirlik.

  HUKUK HİZMETLERİ :

  • Kira Kontratları, Sözleşme, Protokol ve Taahhütnamelerin hazırlanması ,
  • Kiracılar ile ilişkilerin takibi, gereğinde ihtar ve Davaların takibi,
  • Mahalli idarelerle ilgili mevzuatların, gereğinde Davaların takibi,
  • Gayrimenkul Portföyü kapsamındaki Hukuki ve ticari Davaların takibi,
  • İcra takip işlemleri,
  • Gayrimenkul Portföyüne yönelik Hukuk Müşavirliği hizmeti ve raporlarının yazılması.