Kentsel dönüşüm maket evlerle anlatılacak

Kentsel dönüşümde vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla ofisler kurulacak. Üç boyutlu animasyon ve maket evlerle konut sahipleri bilgilendirilecek. Kentsel dönüşüm riskli alanlarda ve riskli alan haricindeki riskli yapılarda olmak üzere iki koldan yürütülecek. Öncelikle riskli alanlar tespit edilecek. Belediyeler ve il özel idareleri belirledikleri alanlara ait taleplerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirecek. Bakanlık gerekli incelemeden sonra talepleri Bakanlar Kurulu'na sunacak. Bakanlar Kurulu onayladıktan sonra talepler Resmi Gazete'de yayımlanacak.

 
Kentsel dönüşüme ilişkin anlaşma sağlayanlara kira yardımı ve konut tahsisi sağlanacak. Yıkım kararları üçte iki çoğunlukla alınabilecek. Çoğunluğun kararına katılmayan mülk sahiplerinin arsa payları anlaşma sağlayan paydaşlara açık artırma ile satılacak. Satılmayan paylar bakanlıkça bedeli ödenmek suretiyle Hazine adına tescil edilecek. Binalar yıkılmadan hak sahipleri ile anlaşma yoluna gidilecek. Uygulamanın ne şekilde yapılacağına da bu anlaşma ile karar verilecek. Belediyeler ya da TOKİ tarafından hazırlanarak bakanlıkça onaylanacak kentsel tasarım projeleri üzerinden anlaşma sağlanacak ya da vatandaşlara verilecek konutlar üzerinden anlaşma sağlanacak. Tahliye edilen yıkılan ya da yeri kamulaştırılan hak sahipleri ya da kiracılara konut, işyeri, arsa, kredi veya konut sertifikası verilecek. Riskli dönüşüm alanlar haricinde kalan riskli binalarda ise vatandaşın isteği üzerine güçlendirmesi ya da yeniden yapımı için kredi desteği sağlanacak.
 
Kentsel dönüşümün yol haritası
 
Riskli alan belirlendikten sonra üzerindeki yapılar tespit edilecek. Bu yapılar üzerinde mevcut deprem yönetmeliği baz alınarak hızlandırılmış incelemeler yapılacak. İnceleme sonuçlarına hak sahipleri 15 gün içerisinde itiraz edebilecek.
 
İtirazlar 20-30 bölgede kurulması planlanan 4 öğretim görevlisi ve 3 bakanlık görevlisinden oluşacak 7 kişilik teknik heyet tarafından değerlendirilecek.
 
İtirazlar değerlendirildikten sonra tespitler kesinleşecek. Riskli binaların tapuda üzerine şerh konularak 'bu bina risklidir' denilecek.
 
Riskli olduğu kesinleşen yapıların malikleri ile idare anlaşmaya gidecek. Anlaşma akabinde vatandaşa en az 60 gün süre verilerek riskli binasını yıkması istenecek.

 Diğer Duyurular

Yorumlar

    İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.